| robust ghost pipefish | solenostomus cyanopterus  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| robust ghost pipefish
| solenostomus cyanopterus

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | squat shrimp | thor amboinensis  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| squat shrimp
| thor amboinensis

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | decorated spider crab | achaeus sp.  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| decorated spider crab
| achaeus sp.

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | robust ghost pipefish | olenostomus cyanopterus  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| robust ghost pipefish
| olenostomus cyanopterus

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | orang-utan crab | achaeus japonicus  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| orang-utan crab
| achaeus japonicus

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | nudibranch | phyllidia ocellata  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| nudibranch
| phyllidia ocellata

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | black linded sapsucking slug | cyerce nigra  | indonesia | bangka | bangka – northwest

| black linded sapsucking slug
| cyerce nigra

| indonesia | bangka
| bangka – northwest

 | boxfish | ostracion cubicus  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| boxfish
| ostracion cubicus

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | decorator crab | superfamily majidea  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| decorator crab
| superfamily majidea

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | soft-coral goby | pleurosicya boldinghi  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| soft-coral goby
| pleurosicya boldinghi

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | elongate ghostgoby | pleurosicya elongata  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| elongate ghostgoby
| pleurosicya elongata

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | decorator crab | superfamily majidea  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| decorator crab
| superfamily majidea

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | ocellated zozeuma hhrimp | tozeuma lanceolatum  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| ocellated zozeuma hhrimp
| tozeuma lanceolatum

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | translucent gorgonian shrimp | manipontonia psamathe  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| translucent gorgonian shrimp
| manipontonia psamathe

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | cryptic paron shrimp | gelastocaris paronae  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| cryptic paron shrimp
| gelastocaris paronae

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

 | robust ghost pipefish | solenostomus cyanopterus  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | squat shrimp | thor amboinensis  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | decorated spider crab | achaeus sp.  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | robust ghost pipefish | olenostomus cyanopterus  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | orang-utan crab | achaeus japonicus  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | nudibranch | phyllidia ocellata  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | black linded sapsucking slug | cyerce nigra  | indonesia | bangka | bangka – northwest
 | boxfish | ostracion cubicus  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | decorator crab | superfamily majidea  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | soft-coral goby | pleurosicya boldinghi  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | elongate ghostgoby | pleurosicya elongata  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | decorator crab | superfamily majidea  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | ocellated zozeuma hhrimp | tozeuma lanceolatum  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | translucent gorgonian shrimp | manipontonia psamathe  | indonesia | lembeh | lembeh strait
 | cryptic paron shrimp | gelastocaris paronae  | indonesia | lembeh | lembeh strait

| robust ghost pipefish
| solenostomus cyanopterus

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| squat shrimp
| thor amboinensis

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| decorated spider crab
| achaeus sp.

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| robust ghost pipefish
| olenostomus cyanopterus

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| orang-utan crab
| achaeus japonicus

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| nudibranch
| phyllidia ocellata

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| black linded sapsucking slug
| cyerce nigra

| indonesia | bangka
| bangka – northwest

| boxfish
| ostracion cubicus

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| decorator crab
| superfamily majidea

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| soft-coral goby
| pleurosicya boldinghi

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| elongate ghostgoby
| pleurosicya elongata

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| decorator crab
| superfamily majidea

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| ocellated zozeuma hhrimp
| tozeuma lanceolatum

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| translucent gorgonian shrimp
| manipontonia psamathe

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

| cryptic paron shrimp
| gelastocaris paronae

| indonesia | lembeh
| lembeh strait

show thumbnails